การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ต่างๆ กับระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยหรือเครือข่ายไร้สาย WiSE ผู้ใช้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ไวเลสแลน ซึ่งปัจจุบันมีหลายแบบ เช่น PCMCIA Card, PCI Card, USB หรือ Notebook Centrino อย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นทำการติดตั้งไดร์เวอร์ (Driver) ของอุปกรณ์ไวเลสแลนให้เรียบร้อย (ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงการติดตั้งไดร์เวอร์เพราะแต่ละอุปกรณ์มีวิธีการติดตั้งแตกต่างกัน) และสิ่งสำคัญผู้ใช้ต้องมีชื่อบัญชีและรหัสผ่านของ Buasri ID (สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE

เมื่อเครื่องผู้ใช้มีปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อใช้งานเครือข่าย WiSE โดยมีขั้นตอน การกำหนดค่าไอพีแอดเดรส การกำหนดค่าไวเลส และการเข้าใช้งาน เพียง 3 ขั้นตอนก็สามารถใช้งานเครือข่าย WiSE ได้แล้ว ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

 
การ์ด PCMCIA ติดตั้งเข้ากับการ์ด PCI
 
การ์ด PCI Wireless ไม่ต้องมีการ์ด PCMCIA
 
โน้ตบุ๊คแบบ Centrino ไม่ต้องมีการ์ด PCMCIA

อุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตั้งการ์ดไวเลส
 
การ์ดแลนไร้สายแบบ PCMCIA

อุปกรณ์ไวเลสแลนแบบ USB

สรุปเบื้องต้นในการใช้งานเครือข่ายไร้สายต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างดังนี้

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC, Desktop) ทำการเชื่อมต่อกับการ์ดไวเลสแลนชนิด PCMCIA กับการ์ด PCI นำมาเชื่อมต่อกัน และติดตั้งบน PCI Slot ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC, Desktop) ทำการเชื่อมต่อกับการ์ดไวเลสแลนชนิด PCI Wireless ที่ไม่ต้องมีการ์ด PCMCIA และติดตั้งบน PCI Slot ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC, Desktop) ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไวเลสแลนชนิด USB ผ่านพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิด USB สะดวกและสามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องโน้ตบุ๊คได้)
 • เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ทำการเชื่อมต่อกับการ์ดไวเลสแลนชนิด PCMCIA เหมาะสำหรับเครื่องโน้ตบุ๊ครุ่นเก่าที่ไม่ใช่ Centrino
 • เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบ Centrino ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ไวเลสแลนเพิ่ม เพราะเครื่องโน้ตบุ๊คชนิด Centrino สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้โดยตรง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไวเลสแลนแบบ USB ผ่านพอร์ต USB ของเครื่องโน้ตบุ๊คได้
 • อุปกรณ์พกพา Palm หรือ Pocket PC ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไวเลสแลน ซึ่งเป็นการ์ดไวเลสแลนเฉพาะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Plam หรือ Pocket PC แต่ละรุ่นเท่านั้น

ชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชื่อไวเลสแลน (SSID)

ชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชื่อไวเลสแลน (SSID) ที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า WiSE และตามด้วยที่ตั้ง เช่น WiSE-PSM โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับชื่อ SSID ได้ตามสถานที่ที่ใช้งาน โดยมีชื่อทั้งหมด 3 ชื่อ ดังต่อไปนี้

 • WiSE-PSM สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว ประสานมิตร
 • WiSE-ONK สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว องครักษ์
 • WiSE-Bodhi สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว โพธิวิชชาลัย สระแก้ว

หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address)

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE "ห้ามกำหนดค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสไว้" ต้องกำหนดค่า TCP/IP เป็นแบบ DHCP เพื่อรับหมายเลข IPv4 Address, Subnet Mask และ Router จากระบบแบบอัตโนมัติ

 • WiSE-PSM และ WiSE-Bodhi ได้หมายเลข IP Address ขึ้นต้นด้วย 10.5.xxx.xxx
 • WiSE-ONK ได้หมายเลข IP Address ขึ้นต้นด้วย 10.6.xxx.xxx