การเข้าใช้งาน

หลังจากได้ทำการกำหนดค่าไอพีแอดเดรสและการกำหนดค่าไวเลสแลนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Mozill Firefox
2. หน้าจอแสดงการ Login จะปรากฏดังภาพ กรอก Buasri ID ที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์ ในช่อง USERNAME และ PASSWORD

3. เมื่อ Login ผ่าน ผู้ใช้ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลได้ตามปกติ