รูปแบบเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อเครือข่ายไวเลสแลนมี 2 รูปแบบดังต่อไปนี้

1. การเชื่อมต่อแบบเฉพาะกลุ่ม (Ad-Hoc)
Ad-Hoc เป็นการเชื่อมต่อที่ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ติดตั้งการ์ดไวเลสแลน  (หรือ Centrino Notebook) ทำการเชื่อมต่อสื่อสารกันโดยตรง ไม่ต้องผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อวิธีนี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เช่น การแชร์ไฟล์ การแชร์เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การสนทนาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) และการเล่นเกมส์แบบวงแลนได้ ซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องมีสายสัญญาณ ขณะที่การเชื่อมต่อแบบ Ad-Hoc จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายมีสายสัญญาณได้ นอกจากจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ Acces Point เพื่อให้ Access Point ทำการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปเครือข่ายมีสายอีกครั้งหนึ่ง

2. การเชื่อต่อแบบกลุ่มโครงสร้าง (Infrastructure) 
Infrastructure เป็นการเชื่อมต่อที่มีอุปกรณ์กระจายสัญญาญไวเลสแลน (Access Point) เป็นตัวกลาง (ดังภาพด้านประกอบ) ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณและข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาไปเครือข่ายมีสาย หากสังเกตุจะพบว่า Access Point มีการทำงานเหมือนอุปกรณ์ฮับ (HUB) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย และที่สำคัญหากมีการเข้าใช้งานเครือข่ายไวเลสแลนพร้อมกันจำนวนมาก จะมีผลทำให้ความเร็วในการสื่อสารข้อมูลช้าลงด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันเครือข่ายไร้สายแบบ Infrastructure ได้รับความนิยมสูง และเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านความเร็วในการสื่อสารและความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เครือข่ายไร้สายช่วยทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นเพราะไม่ต้องเดินสายสัญญาณ (หรือสายแลน) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้าย ขยายขนาดของเครือข่ายไวเลสแลนได้ตลอดเวลา ด้วยความสะดวกสบายของเครือข่ายไวเลสแลนทำให้เครือข่ายไวเลสแลนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้มากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน