การตรวจสอบค่า MAC Address ของอุปกรณ์ไวไฟ (Wi-Fi)

MAC Address (Media Access Control Address)

ประกอบด้วยเลขฐานสิบหก ขนาด 6 ไบต์ (Byte) ตัวอย่าง 00-24-21-AB-AA-B5 เป็นหมายเลขประจำการ์ดแลน และการ์ดไวไฟ ซึ่งหมายเลขถูกกำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตการ์ดนั้นๆ หมายเลข MAC Address ใช้ในการอ้างอิงที่อยู่และการติดต่อสื่อสารข้อมูลระดับกายภาพ (Physical Address) ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยค่าหมายเลข MAC Address ของแต่ละผู้ผลิตจะไม่ซ้ากัน

วิธีตรวจสอบค่า MAC Address ของอุปกรณ์ไวไฟ (Wi-Fi)

เนื่องจากระบบไวเลสแลนของมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไวไฟที่เชื่อมต่อกับระบบไวเลสแลน มีการส่งข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการโจมตีระบบไวเลสหรือไม่ หากระบบตรวจสอบพบจะทำการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงทันที

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถูกบล็อค (Blocked) การเชื่อมต่อกับระบบไวเลสแลนได้จากหน้าเพจ Blocked MAC และสามารถตรวจสอบหมายเลข MAC Address ของอุปกรณ์ได้ดังต่อไปนี้

ประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไวไฟ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการของ Microsoft

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการของ Apple

3. การ์ดไวเลสแลน

4. อุปกรณ์ไวเลสแลนชนิดอื่นๆ


Windows XP

 • เลือก Start ---> Run...

 

 • หน้าต่าง Run ปรากฏขึ้น พิมพ์ cmd คลิกปุ่ม OK

 

 • หน้าต่าง cmd ปรากฏขึ้น พิมพ์ ipconfig /all
 • ค้นหาหัวข้อ Ethernet adapter Wireless Network Connection :
 • ค้นหา Physical Address จะพบ MAC Address (ในตัวอย่างคือ 00-1F-E1-62-EC-8A)

top


Windows 7, Vista

 • คลิกปุ่ม Start ---> พิมพ์ cmd และกดปุ่น Enter

 

 • หน้าต่าง Command prompt ปรากฏขึ้น พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all และกดปุ่ม Enter

 

 • ค้นหาหัวข้อ Wireless LAN adapter Wireless Network Connection :
 • ค้นหา Physical Address จะพบ MAC Address (ในตัวอย่างคือ 00-08-CA-E7-5B-E0)

top


Windows 8

 • หน้าจอ Start

 

 • พิมพ์ cmd (หน้าจอค้นหาคำสั่ง cmd จะปรากฏขึ้น) และกดปุ่ม Enter

 

 • หน้าต่าง Command prompt ปรากฏขึ้น พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all และกดปุ่ม Enter

 

 • ค้นหาหัวข้อ Wireless LAN adapter Wi-Fi :
 • ค้นหา Physical Address จะพบ MAC Address (ในตัวอย่างคือ 68-17-29-FA-80-20)

top


Windows Phone

 • ตัวอย่างเป็น Windows Phone บนเครื่อง Nokia Lumia 520
 • ค้นหาหน้าจอ Settings (การตั้งค่า)

 

 • เลือกหัวข้อ About (เกี่ยวกับ)

 

 • เลือกหัวข้อ More Information (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

 • ข้อมูล MAC Address ปรากฏขึ้น (ในตัวอย่างคือ EC-F3-5B-63-B3-6C)

top


Microsoft Surface RT

 • หน้าจอ Start
 • ปัดนิ้วด้านขวาจอมาทางซ้าย เพื่อเรียกเมนูลัด (เรียกว่า Charms menu)

 

 • หน้าจอเมนูลัด (เรียกว่า Charms menu) ปรากฏขึ้น เลือก Settings

 

 • หน้าจอ Settings ปรากฏขึ้น เลือก Change PC settings

 

 • หน้าจอ PC settings ปรากฏขึ้น เลือก Network

 

 • หน้าจอ Network ปรากฏขึ้น เลือก Connections ---> WiSE-PSM (ในกรณีที่เครื่องเชื่อมต่อไวเลสแลนแล้ว) หากยังไม่ได้เชื่อมต่อไวเลสแลนเลือก Not Connected
 • หน้าจอ Properties ปรากฏขึ้น
 • ตรวจสอบหมายเลข MAC Address จากหัวข้อ Physical Address : (ในตัวอย่างคือ 28-18-78-4F-5F-95)

top


iMac OS X

 • iMac OS X Version 10.9
 • เลือกไอคอน Apple ---> About This Mac

 

 • หน้าจอ About This Mac ปรากฏขึ้น เลือก More Info...

 

 • หน้าจอรายละเอียด iMac ปรากฏขึ้น เลือก System Report...

 

 • หน้าจอรายละเอียด iMac ปรากฏขึ้น เลือก Network ---> Wi-Fi
 • ข้อมูล MAC Address ปรากฏขึ้น (ในตัวอย่างคือ 04:54:53:0e:c2:d0)

top


MacBook Air OS X

 • MacBook Air OS X 10.6
 • เลือกไอคอน Apple ---> System Preferences...

 

 • หน้าจอ System Preferences ปรากฏขึ้น เลือกไอคอน Network

 

 • หน้าจอ Network ปรากฏขึ้น เลือก AirPort ---> Advanced...

 

 • หน้าจอ AirPort ปรากฏขึ้น เลือกแท็บ AirPort
 • ค้นหา AirPort ID: จะพบ MAC Address (ในตัวอย่างคือ 58:55:ca:f1:ae:25)

top


iPad (iOS 7.0.3)

 • เลือก Settings

 

 • เลือก General ---> About

 

 • ตรวจสอบหมายเลข MAC Address จากหัวข้อ Wi-Fi Address (ในตัวอย่างคือ 1C:AB:A7:12:1B:4B)

top


iPhone (iOS 7.0.3)

 • เลือก Settings ---> General

 

 • เลือก About

 

 • ตรวจสอบหมายเลข MAC Address จากหัวข้อ Wi-Fi Address (ในตัวอย่างคือ 00-0F-23-54-51-71)

top


PCMCIA Wireless Adater

 • ด้านหลังการ์ด PCMCIA Wireless Adater Card
 • ในหัวข้อ MAC ID: จะพบ MAC Address (ในตัวอย่างคือ 00-0F-23-54-51-71)

top


PCI Wireless Adapter

 • ด้านหน้าหรือด้านหลัง PCI Wireless Adapter
 • ค้นหา MAC จะพบ MAC Address

top


USB Wireless Adater

 • ด้านหลังหรือด้านข้าง USB Wireless Adater
 • ค้นหา MAC จะพบ MAC Address (ในตัวอย่างคือ 00-1B-2F-31-E6-80)

top


Android version 4.3 LG Nexus 4

 • ตัวอย่างเป็น Android version 4.3 บนเครื่อง LG Nexus 4
 • ค้นหาหน้าจอ Settings
 • เลือกหัวข้อ About phone

 

 • หน้าจอ About phone ปรากฏขึ้น
 • เลือกหัวข้อ Status

 

 • ข้อมูล MAC Address ปรากฏขึ้น (ในตัวอย่างคือ 98:d6:f7:8c:6e:5a)

top


Android version 4.3 Samsung Galaxy Note 3

 • ตัวอย่างเป็น Android version 4.3 บนเครื่อง LG Nexus 4
 • ค้นหาหน้าจอ Settings
 • เลือกหัวข้อ General

 

 • หน้าจอ Status ปรากฏขึ้น
 • ข้อมูล Wi-Fi MAC address ปรากฏขึ้น (ในตัวอย่างคือ D0:22:BE:75:38:A2)

top


Android version 4.1 Samsung Galaxy Note 8

 • ตัวอย่างเป็น Android version 4.1 บนเครื่อง Samsung Galaxy Note 8
 • ค้นหาหน้าจอ การตั้งค่า (Settings)
 • เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับอุปกรณ์
 • เลือกหัวข้อ สถานะ

 

 • หน้าจอ สถานะ ปรากฏขึ้น
 • ข้อมูล Wi-Fi MAC address ปรากฏขึ้น (ในตัวอย่างคือ 08:FC:88:63:73:E8)

top


Blackberry Z10

 • ค้นหาหน้าจอ Settings เลือกหัวข้อ Network Connections
 • หน้าจอ Wi-Fi ปรากฏขึ้น เลือกหัวข้อ Advanced
 • หน้าจอ Diagnostic Information ปรากฏขึ้น เลือกหัวข้อ Device Information
 • ตรวจสอบหมายเลข MAC Address จากหัวข้อ Physical Address

top