การเข้าใช้งาน

หลังจากได้ทำการกำหนดค่าไอพีแอดเดรสและการกำหนดค่าไวเลสแลนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Mozill Firefox
2. หน้าจอแสดงการ Login จะปรากฏดังภาพ ผู้ใช้กรอก Buasri ID ที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์ ในช่อง USERNAME, PASSWORD และกดปุ่ม Log in

3. เมื่อ Login ผ่าน ผู้ใช้ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลได้ตามปกติ