ตรวจสอบสถานะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ถูกบล็อกการใช้งาน

เนื่องจากเครือข่ายไร้สาย WiSE มีระบบป้องกันความปลอดภัยจากการถูกบุกรุกหรือโจมตีของเครื่องโน้ตบุ๊ก หากเครื่องโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE และมีพฤติกรรมการส่งข้อมูลหรือแพ็กเกตมาที่ระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE จำนวนมากผิดปกติ รวมถึงชนิดของข้อมูลผิดปกติที่ระบบตรวจสอบพบ ระบบจะทำการตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย WiSE ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวส่งข้อมูลมาบุกรุกหรือโจมตีระบบต่อไป และช่วยให้ผู้ใช้งานปกติสามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รูปแบบการบล็อก

 • ระบบเครือข่ายไร้สายจะคอยเฝ้าระวังตรวจสอบระบบตลอดเวลา
 • หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดมีพฤติกรรมผิดปกติ ตามที่ระบบกำหนดค่าไว้ ระบบเครือข่ายไร้สายจะตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายทันที
 • ระบบจะทำการตัดการเชื่อมต่อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และจะปลดการบล็อก
 • หากระบบตรวจสอบพบเครื่องคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมผิดปกติอยู่ ระบบจะตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายทันทีอีกครั้ง

สาเหตุของการถูกบล็อก 

 • เครื่องคอพพิวเตอร์ติดไวรัสหรือสปายแวร์ต่างๆ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลชนิด (ping) มาที่ระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE มากผิดปกติ
 • เครื่องคอพพิวเตอร์ติดไวรัสหรือสปายแวร์ต่างๆ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดการเชื่อมต่อ (session) มาที่ระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE มากผิดปกติ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมบุกรุกหรือโจมตีระบบอย่างเจตนา
 • ไดร์เฟวอร์ไวเลสของเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลรวมถึงเปิดการเชื่อมต่อมาที่ระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE มากผิดปกติ
 • ทูบาร์ (Toolbar) บนเว็บบราวเซอร์ (Webbrowser) มีเครื่องมือหลายชนิด และที่มีพฤติกรรมส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทโปรแกรมพร้อมกัน ทำให้ถูกตัดการเชื่อมต่อ
 • ทาสก์บาร์ (Task bar) ด้านมุมขวาล่างของระบบปฏิบัติการวินโดว์ส (Microsoft Windows) มีโปรแกรมฝั่งอยู่จำนวนมาก

การแก้ไขปัญหา

 • กำจัดไวรัส สปายแวร์ โทรจัน และโปรแกรมบุกรุกหรือโจมตีระบบต่างๆ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 • อัพเดทไดร์ฟเวอร์ไวเลสของเครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่จากเจ้าของบริษัท
 • ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หากวิธีการขั้นต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
 • ปิดหรือถอนโปรแกรมไม่จำเป็นออกจากทาสก์บาร์