สถานะจำนวนผู้ใช้งาน 24 ชั่วโมงล่าสุด (User Monitor)