สถิติการอัพและดาวน์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (AP Static)