พื้นที่บริการ eduroam

พื้นที่ให้บริการ eduroam ภายในมหาวิทยาลัย กำหนดจุดบริการเฉพาะพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

  • พื้นที่ชั้น 1 ของทุกอาคาร
  • พื้นที่ชั้น 2 และบางชั้น เฉพาะอาคารที่เป็นห้องประชุมส่วนกลาง และพื้นที่สาธารณะ

แผนที่จุดให้บริการ eduroam ที่ มศว ประสานมิตร

แผนที่จุดให้บริการ eduroam ที่ มศว องครักษ์