การเชื่อมต่อ eduroam

วิธีการเชื่อมต่อ / การใช้งาน eduroam ผ่านเครือข่ายไวเลสแลน WiSE ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับผู้ใช้ที่มาเยือน มศว จำเป็นต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้ (User name และ Password) ที่ได้จากต้นสังกัดของสถาบันท่าน เพราะ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว จะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้มาเยือนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต หากผู้มาเยือนมีบัญชีผู้ใช้แล้ว สามารถตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อ eduroam ได้จากรายการด้านล่างนี้