เปิดใช้บริการ eduroam

สมาชิกบัวศรีไอดี (Buasri ID) ต้องเปิดใช้บริการ eduroam ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บเพจ "เปิดใช้บริการ eduroam"

ตัวอย่างการพิสูจน์ตัวตน

เมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จสิ้นผู้ใช้จะสามารถพิสูจน์ตัวตนด้วยบัวศรีไอดี และเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากสถาบันที่เข้าร่วม eduroam ได้

  • ผู้ใช้ต้องกรอกบัวศรีไอดี (Buasri ID) แบบเต็ม คือ ชื่อผู้ใช้ตามด้วยโดเมนมหาวิทยาลัย เช่น username@swu.ac.th

เงื่อนไขการเปิดใช้บริการ

  1. ผู้ใช้ต้องรักษาและเก็บความลับของบัวศรีไอดี เฉพาะตนเองเท่านั้น
  2. การใช้บัวศรีไอดีภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัวศรีไอดีของตนเอง

การเชื่อมต่อ eduroam

วิธีการเชื่อมต่อ / การใช้งาน eduroam  ปฏิบัติตามคู่มือดังนี้
      1. คู่มือระบบปฏิบัติการ IOS
      2. คู่มือระบบปฏิบัติการ Android 

โดย Click เพื่อขอเข้าใช้งาน Edoroam